Gyakran Ismételt Kérdések

1. Miért érdemes hivatalos forgalmazótól vásárolnom?

 • A hivatalos beszerzés biztosítja a vásárlók számára a jogszabályokban előírt jogokat.

 • Garantáltan benne van a dobozban:
  - a magyar nyelvű használati útmutató
  - és az érvényes jótállási jegy

2. Ha nem tetszik, amit vettem, kérhetem-e a készülék cseréjét?

 Ha a termék nem hibás, a fogyasztónak nincs törvényes joga a kicserélés iránti igények érvényesítésére. Kivéve: a távollévők között kötött szerződés esetén, amikor 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

3. Mit tegyek, ha a készülékem a vásárlást követő három munkanap során meghibásodik?

  A személyes vásárlást követő három munkanapon belül hibásnak vélt készüléket vigye vissza a vásárlás helyszínére és jelezze csereigényét a forgalmazónak! Ebben az esetben ugyanis a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Javítószolgálatunkhoz érkezett fogyasztói bejelentés esetén nem hivatottak eljárni, kérjük, hogy minden esetben a forgalmazó felé jelezze igényét.

4. Milyen esetben lehet jótállási igénnyel élni?

  Jótállási igénnyel akkor élhet a fogyasztó, ha a Ptk. 305. § (1) alapján hibás teljesítés történik, vagyis ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felelt meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A készülék kezelési és használati útmutatójában foglaltaktól eltérő, nem rendeltetésszerű használat során történő meghibásodás nem minősül hibás teljesítésnek.

5. Kinél és mikor jelenthetem be jótállási igényemet?

  A jótállási kötelezettség azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez, vagyis a forgalmazót. Kicserélés, árleszállítás, elállás iránti igények kizárólag a forgalmazóval szemben a vásárlás helyén érvényesíthetők. Jótállási időn belül a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles meghibásodás esetén a fogyasztási cikket átvenni. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti jótállási időn belül az eredeti, érvényesített, hivatalos jótállási jegy bemutatása mellett.

Meghibásodás bejelentésének határideje:

  A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

6. Mit tegyek, ha nem kaptam egyáltalán jótállási jegyet, csak számlával rendelkezem?

  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet 4.§ (1) alapján jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Kérjük, fáradjon vissza a forgalmazóhoz a vásárlás helyére pótoltatni a jótállási jegyet, ugyanis a forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt – külön kérés nélkül – a jótállási jegyet érvényesíteni és a fogyasztó részére átadni. Ottjártakor akár le is adhatja hibásnak vélt készülékét a forgalmazónál és élhet kijavítás iránti igényével, vagy később el is juttathatja azt márkaszervizünkbe.

7. Mit tegyek, ha a kapott hivatalos jótállási jegy üres, de számlával rendelkezem?

  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet 4.§ (1) alapján jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

  Kérjük, fáradjon vissza a forgalmazóhoz a vásárlás helyére a jótállási jegy érvényesíttetése érdekében. Ez alkalommal le is adhatja készülékét a forgalmazónál garanciális javításra, vagy később eljuttathatja azt márkaszervizünkbe. Kijavítás iránti jótállási igény az érvényes jótállási jegy bemutatása mellett érvényesíthető.

8. Mit tegyek, ha nem hivatalos jótállási jegyet kaptam?

  Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

  Amennyiben a forgalmazó által forgalomba hozott saját jótállási jegyet kapott, úgy készüléke meghibásodása esetén fáradjon vissza a forgalmazóhoz a vásárlás helyére, ahol érvényesíttetheti kijavítás iránti igényét, ebben az esetben ugyanis a javítószolgálatnak nem áll módjában teljesíteni a fogyasztó jótállási igényét. Ilyen esetben az időtartamot és a feltételeket is az határozza meg, aki vállalja az azzal járó kötelezettségeket, azaz a forgalmazó – ez természetesen a kötelező jótállási időnél hosszabb is lehet. Mivel ez esetben a forgalmazó a kötelezett, ezért annak megszűnése esetén sem érvényesíthető jótállási időn belül kijavítás iránti igény a javítószolgálattal szemben.

 

9. Miért nem tudják elfogadni a nem hivatalos jótállási jegyeket?

  Mindig a forgalmazó a kötelezett arra, hogy biztosítsa a hivatalos, megfelelően kitöltött és érvényesített jótállási jegyet a készülékek mellé. Kizárólag a gyártó által biztosított jótállási jegyek felelnek meg az erre vonatkozó jogszabályban foglaltaknak, így ezeken kívül más, nem hivatalos jótállási jegyet sajnos nem áll módunkban elfogadni.

 

10. Külföldön (Európában) vásároltam a készülékemet, bevihetem a Camera Kft.-hez és kérhetem, hogy díjmentes legyen a javítás?

  Igen, az Európában történt vásárlás során kapott, megfelelően kitöltött és érvényesített eredeti, hivatalos jótállási jeggyel együtt juttassa el Canon készülékét márkaszervizünkhöz.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet 4.§ (1) alapján jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
Vásárlást igazoló számla bemutatása önmagában nem elegendő, még eredeti, de üres Canon jótállási jegy megléte esetén sem.

11. Külföldön (Európán kívül) vásároltam a készülékemet, bevihetem a Camera Kft.-hez és kérhetem, hogy díjmentes legyen a javítás?

  Sajnos az Európai régión kívül vásárolt készülékek esetén márkaszervizünknek nem áll módjában díjmentesen biztosítani a szükséges javítást. A készülék javítására vonatkozó árajánlat kapcsán kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal!

12. Miért nem tudok szavatossági igénnyel élni külföldön vásárolt készülék esetén?

  Ha a vásárlónak a vásárlást igazoló számláját nem magyarországi forgalmazó állította ki, akkor a magyar jogszabályok vitás ügy esetén nem mérvadók. Külföldi vásárlás esetén az adott ország előírásai, jogszabályai az érvényesek, ezért szavatossági igénnyel kizárólag a vásárlás helyén élhet!

13. Korlátozva van-e a kijavítás maximális ideje?

  A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze, így a javítószolgálatnak is törekednie kell arra, hogy a készüléket 15 napon belül megjavítsa. 2003. óta azonban javítási határidőre vonatkozó előírás a magyar jogban egyáltalán nem szerepel, így a 15 nap elteltével cserekészülék nem kikényszeríthető.

14. Kérhetem-e a kicserélt, hibás alkatrészt?

  Környezetünk védelmének érdekében a javítószolgálatunk kötelessége a veszélyes hulladéknak minősülő hibás alkatrészek szakszerű megsemmisítése. Garanciális készülék javítása során kicserélt hibás alkatrészek minden esetben a javítószolgálat tulajdonát képezik, így azt külön kérésre sem áll módunkban a fogyasztó számára átadni. Annak szakszerű megsemmisítéséről gondoskodunk.


  Térítés ellenében történő javítás esetén is automatikus megsemmisítésre kerülnek a kiszerelt hibás alkatrészek, azonban előre bejelentett igény esetén ezt készséggel átadjuk a megrendelőnek.

15. Kaphatok-e kölcsönkészüléket a javítás időtartamára?

  A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy a kicserélést a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végezze el, cserekészülék biztosítása azonban nem kötelező. Javítószolgálatunk elsősorban a mihamarabbi kijavításra törekszik. Garanciális készülék kijavítási ideje alatt csak indokolt esetben és a készlet függvényében tud cserekészüléket biztosítani.

16. Van-e érvényben alkatrész ellátási kötelezettség?

  A korábbi jogszabály, amely a termék gyártásának vagy forgalmazásának megszűnésétől számított 8 évben alkatrész ellátási kötelezettséget írt elő, hatályon kívülre került.

17. Mi történik a készülék többszöri meghibásodása, javítása esetén?

  Nincs olyan rendelkezés, amely meghatározná, hogy bizonyos számú javítás után kérheti a fogyasztó a készülék cseréjét a javítószolgálattól. A jótállással kapcsolatos jogszabályok a mérvadók.
A javítószolgálat felé kizárólag a kötelező jótállási időn belüli meghibásodás miatt kijavítási igény jelezhető. Egyéb igények esetén a forgalmazó a kötelezett.

18. Tisztítás és karbantartás garanciaidőn belül díjmentes?

  A szennyeződések eltávolítása nem tartozik a garancia jogkörébe. Ez alapján a tisztítási és karbantartási munkálatok elvégzését javítószolgálatunknak térítés ellenében áll módjában elvállalni.

  A készülékek kezelési és használati útmutatójában írt javaslatok és feltételek alapján a készüléket pormentes környezetben kell tárolni és használni. A fotóeszközök (fényképezőgépek, objektívek, fotónyomtatók, stb.) alap esetben nem légmentesen zártak, így szennyeződés használati és tárolási körülményektől függően bejuthat a készülék belsejébe. Amennyiben a készülék alapvető tulajdonságai között külön szerepel a porállóság (részben, vagy teljesen) a kezelési és használati útmutatóban, úgy annak feltételeiről is a kezelési kézikönyv rendelkezik.

19. Fontos részletek a javítási költségről:

 • Javítószolgálatunk a mindenkor aktuális alkatrész árak és munkadíjak alapján végez szakszerű javítást.

 • Elsődlegesen becsült javítási irányárat adunk, mely minden esetben a készülék rendeltetésszerű használatához szükséges minimális javítási költséget takarja.

 • Az irányár elfogadása után új árajánlatot adhatunk, amennyiben a javítás során kiderül, hogy további javítás, újabb és/vagy magasabb összeget képviselő alkatrész cseréje szükséges.

 • Előfordul, hogy bizonyos alkatrész csak egy egység cseréjével együtt cserélhető, mely magasabb költségszínvonalat képviselhet.

 • Minden fizetős javítást írásbeli árajánlat elfogadását követően végzünk el, így a javítási díjjal kapcsolatban az írásbeli megrendelést követően utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 • A javítószolgálatunk által adott javítási árajánlat nem képezheti alku tárgyát, így alacsonyabb összegű javítás iránti kérelmet nem áll módunkban pozitívan elbírálni.